Det vi inte kan, det kan...

Våra partners.

Många års utveckling av kompositprodukter har resulterat i ett stort nätverkt av kunder, sammarbetspartners och leverantörer.

Ett ovärderligt nätverk av kunniga människor och företag har varit med oss genom alla otaliga projekt som COMPOSITE DESIGN SWEDEN AB tagit på sig under alla dessa år.

Här är några av våra partners.

 


Kompositbroar Swerige AB

En stor nyhet i tekniksverige! Detta företag är ett sammarbete mellan Composite Design Sweden AB, Hands on Engineering och Lokal XXX Arkitekter, och vi satsar stort på att föra Sverige till spetsen av länder som bygger broar i kolfiber och i andra kompositer!

Svenska Tanso AB

Vår främsta leverantör av bl.a. kolfiberprepreg och annan processmateriel för produktion av allehanda kompositprodukter.

Sematron AB

Sematron utför vaakumformning, samt fräsning, även i kolfiber.

Cliff Models AB

Cliff Models AB har i många år varit med oss i otaliga projekt, som involverar modellfräsning, design och prototyper.


Yrkeshögskolan i Varberg

Ett givande samarbete som resulterar i unga kunniga människor, redo för ett spännande yrkesliv i kompositvärlden och möjligheter till gemensam utveckling.

Nils Malmgren AB

NM bistår oss med teknisk hjälp och allehanda epoxisystem för laminering, injicering, RTM och limning.

FS Dynamics AB

Hjälper oss med diverse beräkningar såsom CFD och FEM

Marstrom Composite AB

En mångårig samarbetspartner och ett vida känt namn i denna branch.

Tillverkare av större kompositkomponenter.